Thin Film Evaporator Sistemleri
Telefon: +90 262 754 92 20 / 21 - + 90 262 754 60 88 ARAPÇAİngilizceTürkçe

Thin Film Evaporator Sistemleri

Thin Film Evaporator Sistemleri

 

Anahtar teslim şeklinde bu tesisleri imal etmekteyiz. 

 

İnce Film Evaporasyonu, yüksek viskoziteli veya ısıya duyarlı sıvı çözeltilerinin çözgenlerinin; mekanik yollarla oluşturulan ince bir sıvı filmi boyunca, ısı transferi gerçekleştirilerek uzaklaştırılması prensibine dayanır.


Thin Film Evaporatörleri; ayırma işlemi zor olan maddelerin evaporasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirir. Basit ifadeyle, ürünle doğrudan temas olmaksızın gerçekleştirilen bir ısı transferi ve beslenen ürünün mekanik karıştırılması ile uçucu olan bileşiklerin daha az uçucu olan bileşiklerden hızlı bir şekilde ayrılmasını sağlar.

Isıtma yüzeyindeki temas süresinin kısalığı ve sıvının yüksek hızdaki hareketi, ince film evaporatörlerinin ısıya duyarlı, viskoz maddelerin çok başarılı bir şekilde evaporasyonuna imkan sağlar.

İnce Film Evaporatörü, Isıtma ceketli bir gövde ve rotordan oluşan olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır. İnce Film Evaporatörlerinin günümüzde en yaygın kullanılanı dikey tasarlanmış olanlardır.  

Dikey olarak tasarlanmış bir ince film evaporatöründe besleme sıvısı, evaporatör gövdesine, ısıtılan yüzeyin üst kısmından teğetsel olarak girer ve rotor vasıtasıyla evaporatör gövdesinin iç çeperine doğru yayılır. Rotor bıçaklarının hareketiyle oluşan dalgalar yüksek türbülanslı bir akış ve optimum bir ısı akısı meydana getirirken ince sıvı filmi spiral hareketle/helis çizerek evaporatör iç çeperinden aşağıya doğru akar. 

 

Bu esnada uçucu bileşikler hızla evapore olur. Oluşan buhar, sıvı akımına zıt yönde hareket edip evaporatörü üstten terk ettiğinde kondense olmak veya bir sonraki proses ekipmanına girmek için hazırdır. Uçucu olmayan, Daha az uçucu olan yüksek kaynama noktasına sahip bileşenler ise, evaporatörü alt kısımdan terk eder.Gerektiğinde bileşenlerin buharlaşma sıcaklıklarını düşürmek ve düşük sıcaklıklarda çalışmak için vakum uygulanır.

Thin film sistemi sanayide çoğunlukla atık yağların geri dönüşüm sisteminde kullanılmaktadır.Thin film sistemi sayesinde piyasada bulunan atık yağlar %100 saflaştırılarak temizlenmekte ve kullanılmaya hazır yağ haline geitirilmektedir. Geriye kalan atık malzeme curuf bile piyasada çok aranmakta ve satılabilmektedir.